the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Saturday, 30 October 2010

Sufi Chants : Qâul, Ghazal and Kâfî أنـــاشــيـــد صـــوفــيـــة : قـــــل، غـــزال و كــافـــــي ♪ Abida Parveen عـــابـــدة بــرويـــن


Album :
Chants Soufis : Qâul, Ghazal et Kâfî
أنـــاشــيـــد صـــوفــيـــة : قـــــل، غـــزال و كــافـــــي
Sufi Chants : Qâul, Ghazal and Kâfî
Artist :
Abida Parveen عـــابـــدة بــرويـــن
•» Abida Parveen, chant / vocals •» Rajab Ali, harmonium •» Sadiq Ali, tabla •» Munawar Hussain, dholak
Index :
Bookelt الــكــتــيـــّــب Livret
Note :
Le qâl ou qâul (« parole » qui a donné qawwali) est un genre poétique mystique basé sur un tarânâ et servant souvent d'introduction. C'est Amir Khusrau qui l'a formulé.
Les kâfi sont des chants religieux chishtis basés sur des mélodies populaires et non des râgas.
Le ghazal est une forme poétique stricte ayant donné naissance à un genre musical exprimant les thèmes de l'amour déçu. Datant du Xe siècle, il dérive de la qasidah, et s'est répandu au XIIe siècle dans le sous-continent, générant des poèmes en ourdou.
Language : Urdu
Country : Pakistan
Melodies :
[.01.] Qâul Tarana (Amir Khusrau) - Ali est le Maître de qui je suis le Maître - Ali is the Master of him whose Master I am • [.02.] Kâfî (Bulleh Shah) - Ton amour m’a fait danser avec frénésie - Your love made me dance frantically • [.03.] Ghazal (Hakim Nasser) - Depuis que tu m’as rendu fou, chacun a pris une pierre dans sa main - Since you made me mad, everyone has taken a stone in his hand • [.04.] Kâfî (Ghulam Farid) - Tu es mon amour, mon bien-aimé - You are my love, my beloved • [.05.] Ghazal (Bedam Shah) - Nizamuddin convoqua un rassemblement dans la cité de Chisht - Nizamuddin called a gathering in the city of Chisht • [.06.] Kâfî (Bulleh Shah) - Cesse de discuter et sache qu’il n’y a point de comptes à rendre - Leave the discussion at this point. Take this point, and leave all accounts • [.07.] Ghazal (Amir Khusrau) - J’ai perdu toute coquetterie - All my coquetry was stolen
.
Download From Here. [165 Mo]
.

Thursday, 28 October 2010

Kurdish Music from Iran * Mystical odes and Secular Music الــمــوســيــقــى الــكـرديــة مــن إيــران ♪ قــصـائـد صـوفــيـة والموسيقى الــدنـيـويـة


Album :
Musique Kurde d’Iran * Odes Mystiques et Musique Profane
الــمـــوســيــقــى الــكــرديــة مــن إيـــران * قــصــائــد صــوفــيـــة والموسيقى الــدنـيــويــة
Kurdish Music from Iran * Mystical Odes and Secular Music
Artist :
Ali Akbar Moradi عــلــي أكــبــر مــرادي
•» Ali Akbar Moradi, chant et luth tanbûr / vocals and lute tanbûr •» Abbas Bakhtiari, tambours/drums daf & tombak •» Kouroch Moradi, tambours/drums daf & tombak
Index :
Booklet الــكــتــيــــّــب Livret
Video & Images : NEW
Language : Soranî - Instrumental
Country : Iran
Melodies :
ODES MYSTIQUES / MYSTICAL ODES
[.01.] Maqâm-e Sahari & maqâm-e Sheykh-Amiri • [.02.] Hey Yâr • [.03.] Nâleh yé del & samâh-e parvâneh • [.04.] Sargashté-yé kou-yé dowlat • [.05.] Avâz-e Souz • [.06.] Samâh-e rahâ’i • [.07.] Entézâr • [.08.] Avâz • [.09.] Be sou-yé ou
MUSIQUE PROFANE / SECULAR MUSIC
[.10.] Maqâm-e tarez • [.11.] Nassim-e Ohrâmân • [.12.] Rowyâ • [.13.] Sarv-e nâz • [.14.] Samâh-e sâzhâ • [.15.] Shetâb-e didâr
.
Download From Here. [133 Mo]
.

The Ritual Maqam of the Yarsan طــقــوس مــقــام يـــارســـان ♪ Ali Akbar Moradi عــلــي أكــبــر مــرادي


Album :
The Ritual Maqam of the Yarsan
طــقــوس مــقــام يـــارســـان
Les Maqam Rituels des Yarsan
Artist :
Ali Akbar Moradi عــلــي أكــبــر مــرادي
Index :
Booklet الــكــتــيــــّــب Livret
Video & Images : NEW
Language : Soranî - Instrumental
Country : Iran
Melodies :
CD •» 01
[.01.] Ghatar • [.02.] Baria • [.03.] Tarz Yari • [.04.] Hay Lava • [.05.] Tshi Vashan Yar • [.06.] Hagh Haghu Hu Hu • [.07.] Soltan Dina • [.08.] Har Va Buav Har Va Dabé • [.09.] Bayab Uyari • [.10.] Lav Hay Lav • [.11.] Agha Yar Davud • [.12.] Hagh Davud • [.13.] Hana Faryad Ras Davud • [.14.] Sahari • [.15.] Hu Hu Yar • [.16.] Ali Ali Hu • [.17.] Hay Duss
CD •» 02
[.01.] Shaykh Amiri I • [.02.] Shaykh Amiri II • [.03.] Lami Lami • [.04.] Yar Davud • [.05.] Ali Ali • [.06.] Hay Gian Hay Gian • [.07.] Shah Khoshin • [.08.] Hay Dayar Dayar • [.09.] Imanm Yar • [.10.] Dassi Vet Vla • [.11.] Ali Gorz Vish • [.12.] Jam Nian Dussan Avyana • [.13.] Sayyed Mohammad Barav Divani • [.14.] Tala Svaran • [.15.]. Blé Ha • [.16.] Rahian Dalahu • [.17.] Yaran Jam Nian • [.18.] Shah Mayu • [.19.] Yar Didakani Benyamin Pira • [.20.] Sahi Ay Sahi
CD •» 03
[.01.] Tanamiri • [.02.] Baba Nawusi I • [.03.] Baba Nawusi II • [.04.] Baba Nawusi III • [.05.] Khas Bajana • [.06.] Sar Khi VI • [.07.] Pishravi Pardivar • [.08.] Khayla Massa • [.09.] Hay Imanm Yar • [.10.] Ha Ha I • [.11.] Ha Ha II • [.12.] Soltana Dina • [.13.] Khoyjay Gholaman • [.14.] Chehel-Tan Chlanan I • [.15.] Chehel-Tan Chlanan II • [.16.] Sayyed Khamush • [.17.] Davud Na Kura • [.18.] Shah Khoshin • [.19.] Hay Gyan Hay Gyan • [.20.] Haghn Haghn
CD •» 04
[.01.] Sar Tarz • [.02.] Yaran Va Batn • [.03.] Abdina • [.04.] Gharibi • [.05.] Do Vala • [.06.] Sarukhani • [.07.] Hejrani • [.08.] Majnuni • [.09.] Tarzé Russam • [.10.] Pavamouri I • [.11.] Pavamouri II • [.12.] Gel Va Dara • [.13.] Alvan • [.14.] Gik Va Khak • [.15.] Fani Fani
.
Download From Here. [567 Mo]
.

Tuesday, 26 October 2010

Batuco de l'île de Santiago.Batucadeiras de Rincon ♪ بــاثــيــكــو من جــزيــرة ســانـتــيــاغــو .. بــاتــيــكــديــراس مــن ريــنــكــنAlbum :
Batuco from Santiago Island.Batucadeiras de Rincon
بــاثــيــكــو من جــزيــرة ســانـتــيــاغــو .. بــاتــيــكــديــراس مــن ريــنــكــن
Batuco de l'île de Santiago.Batucadeiras de Rincon
Artists :
Les Femmes(Batucadeiras) de Rincon
Women (Batucadeiras) of Rincon
نــســـوة (بــاتــيــكــديــراس) مــن ريــنـــكـن
••» Solistes :
•» Onilda Tavares (responsable du groupe) •» Maria Semedo Mascarenhas •» Alcinda Fidalgo Gonçalves
•• » Choeur :
•» Ana Maria Moreira Pereira •» Domingas Tavares Moreira •» Maria da Luz de Horta •» Maria de Fatima Lopes Gomes •» Maria Tereza Dias Varela •» Alfredo Gonçalves •» Pedro Gonçalves
Index :
Booklet الــكــتــيــّتب Livret
Video & Images : NEW
Note :
Chaque semaine après le marché d’Assomada, dans l’île de Santiago au Cap-Vert, des femmes de pêcheurs se retrouvent pour chanter et danser en s’accompagnant en rythme sur les mandunga, de petits oreillers de chiffons. Des chants qui parlent de la vie quotidienne de ces femmes souvent abandonnées par leurs hommes et qu’elles couvrent de leur mépris et de leurs sarcasmes. La notice comprend une traduction intégrale des textes qui permettra à l’auditeur d’apprécier le style cru et bon enfant de ces merveilleuses poétesses.
Each week, in the Santiago Island of Cape Verde, there is something to look forward to after the market of Assomada : fishermen's wives meet up to sing and dance, accompanied rhythmically on the mandunga, small pillows made of rags. These songs evoke images from the daily life of these women, often deserted by their men, and shower the latter with their scorn and sarcasm. The accompanying leaflet contains a full translation of the texts, which will enable the listener to appreciate the raw and good-natured style of these marvellous poetesses.
Language : Crioulo (Creole)
Country : The Republic of Cape Verde جمهورية الرأس الأخضر
Melodies :
[.01.] Mokeru mufinu • [.02.] N’ta trabu di nha nomi • [.03.] Droga • [.04.] Pai di nha mininu • [.05.] Jinibeba Pontai Cruz • [.06.] Nos tudu nu ta mori • [.07.] Batuku, tradison di terra • [.08.] Finason • [.09.] Nu manda tchomadu • [.10.] Dificuidade d'omi • [.11.] Pari ku mufinu • [.12.] Bu tomam nha marido • [.13.] Minina • [.14.] Sabid
.
Download From Here. [135 Mo]
.

Monday, 25 October 2010

A Song Under the Ashes نــغــمــة تــحــت الـرّمــاد ♪ Dastan Ensemble فـــرقــة دســــتــــان


Album :
Naghmehie Zire Khakestar نـغـمـة زيـر خـاكـسـتـر
A Song Under the Ashes نـغــمــة تــحــت الـرّمــاد
(Another ArtWork : A Call beneath the Ashes)
Artists :
Dastan Ensemble كــروه دســــتـــان
فـــرقــة دســــتــــان
Index :
Language : Instrumental
Country : Iran
Melodies :
[.01.] Va Parvaz • [.02.] Gariveh • [.03.] Akharin Nava • [.04.] Khofteh dar Atash • [.05.] Khamoosh • [.06.] Baran Va Khakestar
.
Download From Here. [85.2 Mo]
.

Sunday, 24 October 2010

The Living Fire الـنــار الــحــيــّـة ♪ The Kâmkârs کـــامــکـَـارهـا


Album :
The Living Fire الـنــار الــحــيــّـة
Le Feu Vivant
Artists :
The Kâmkârs کـــامــکـَـارهـا
Index :
Language : Soranî
Country : Iran
Melodies :
[.01.] Kolan Bâ Kolan • [.02.] Lanki • [.03.] Maghâm Fâtémah • [.04.] Har Yakam Bahar • [.05.] Lanék Lanék • [.06.] Maghâm Mâhour • [.07.] Dasrah Bélangar • [.08.] Galâvij • [.08.] Sandjâna
.
Download From Here. [112 Mo]
.

Monajat مـــنـــاجــَــاة ♪ Asim Al-Chalabi عــاصـم الــجــلــبــي


Album :
Monajat مـــنـــاجــَــاة
Baghdad School Oud Solo عـود مـنـفــرد
Artist :
Asim Al-Chalabi عــاصـم الــجــلــبــي
Index :
Language : Instrumental
Country : Iraq
Melodies :
[.01.] Taqasim Nahawand • [.02.] Romance • [.03.] Taqasim Hijaz-kar - al-Monajat • [.04.] Taqasim Rast - al-Baghdadiyat • [.05.] Miniature (in Maqam Nahawand) • [.06.] In Vienna
.
Download From Here. [133 Mo]
.

El Meknassia الــمــكــنــاســيــة ♪ Kamel Bourdib كــامــل بــورديــب

Album :
El Meknassia الــمــكــنــاســيــة
Artist :
Kamel Bourdib كــامــل بــورديــب
Index :
Language : Arabic - Instrumental
Country : Algeria
Melodies :
[.01.] Ya chabib del Hilal • [.02.] Besmellah nestefah En'dane • [.03.] Enta siyade • [.04.] Redjli emchaat biya sebti aini • [.05.] Noussik ya habibi seleme
.
Download From Here. [132 Mo]
.

Oil Slick بــقــعــة نــفــط ♪ Bachar Mar-Khalifé بــشــار مــارســيــل خــلـيــفــة


Album :
Oil Slick بــقــعــة نــفــط
Artist :
Bachar Mar-Khalifé بــشــار مــارســيــل خــلـيــفــة
Index :
Language : Arabic - Instrumental - French
Country : Lebanon
Melodies :
[.01.] Progeria • [.02.] Distance • [.03.] Around the Lamp • [.04.] Maree Noire • [.05.] Democratia
.
Download From Here. [86.5 Mo]
.
Thanksgiving & © to I.Thalji

Hiwaya الرغبة، العاطفة والمصير...ء ♪ Djuwel دجـــويــل


Album :
Hiwaya الرغبة، العاطفة والمصير...ء
Artists :
Djuwel دجـــويــل
•» Habib Guerroumi: chant & oud » Jean-Christophe Lannoy: violoncelle •» Christian Vasseur: guitares
Index :
Note :
Hiwaya (désir, passion, destinée...) est la déambulation mélancolique et joyeuse de deux cultures qui s’écoutent. Un air d’opéra s’orientalise, un ostinato baroque soutient la mélopée déchirante d’un poème arabe, un chant marocain prend des couleurs africaines, le oud se fait banjo, la guitare sanza, le violoncelle viole de gambe et quelques citations de « tubes » occidentaux ponctuent le voyage. « Hiwaya, mot polysémique, peut se traduire par désir, passion, projet, destinée... termes qui s’inscrivent dans notre travail au sein de Djuwel. Notre répertoire est essentiellement constitué de musiques extraites du patrimoine arabo andalou d’Alger ainsi que de quelques compositions. Habib Guerroumi, héritier et interprète original d’une longue tradition, est aussi un passeur curieux et ouvert à d’autres musiques. Sa démarche est à l’origine de notre trio qui revisite la musique arabo andalouse en respectant scrupuleusement la structure rythmique et modale des oeuvres. Avec la guitare et le violoncelle nous proposons un point de vue différent, un contrepoint, un va et vient entre tradition et modernité, classicisme et avant-garde, orient et occident. Avec ce second album nous avons tenté de pousser encore plus loin les limites du métissage en y intégrant un thème de Monteverdi, un air de Bizet ou des citations presque subliminales à découvrir. Hiwaya est la déambulation mélancolique et joyeuse de deux cultures qui s’écoutent.
Language : Instrumental - Arabic
Country : Algeria - France
Melodies :
[.01.] Qed kountou khatir • [.02.] Hiwaya • [.03.] Acheqtou sultan el milah • [.04.] Mahboubati • [.05.] Aradoul biaada • [.06.] Ma kountou edri • [.07.] Lamento della terra • [.08.] Bashraf regrig • [.09.] Qala li nassih min enass • [.10.] Je crois entendre encore
.
Download From Here. [150 Mo]
.

Saturday, 23 October 2010

In The Shade of the Words فـي ظـل الـكــلام ♪ Mahmoud Darwish and Trio Joubran مـحـمـود درويــش و الـثـلاثــي جـبـرانAlbum :
In The Shade of the Words
فـي ظـّــل الـكــَـلام
A l'ombre des Mots
(CD & DVD)

Artists :
Mahmoud Darwish and Trio Joubran
مـحـمـود درويــش و الـثـلاثــي جـبـران


Index :
http://www.letriojoubran.com/
http://www.wissamjoubran.com/
http://triojoubran.free.fr/
http://www.mahmouddarwish.com/

Language : Arabic (Poems) - Instrumental

Country : Palestine فلسطين

Melodies :
[.01.] Laytaka (CD & DVD) • [.02.] Le lanceur de dés 1ème partie (CD & DVD) • [.03.] Nasar (CD & DVD) • [.04.] Le lanceur de dés 2ème partie (CD & DVD)• [.05.] L'art d'aimer (CD & DVD) • [.06.] Le lanceur de dés 3ème partie (CD & DVD) • [.07.] Majaz (CD & DVD) • [.08.] Le lanceur de dés 4ème partie (CD & DVD) • [.09.] Sur cette terre (CD & DVD)• [.10.] Le lanceur de dés 5ème partie (CD & DVD) • [.11.] Saraab (CD & DVD) • [.12.] Une rime pour les mu'allaqât (CD & DVD) • [.13.] La murale (CD & DVD)
.
Download From Here. [1 Go]
.
Thanksgiving & © to Shadi & Eli אלי Hassala
.

On This Earth على هده الارض
• • • • • •
على هده الارض ما يستحق الحياة
على هده الارض ما يستحق الحياة
تردّد إبريل .. رائحة الخبز في الفجر
تعويدة آمراة للرجال
كتابات اسخيليوس .. أول الحب
عشب على حجر
أمهات يقفن على خيط ناي
وخوف الغزاة من الذكريات
على هده الارض ما يستحق الحياة
نهاية ايلول .. سيدة تترك الاربعين بكامل مشمشها
ساعة الشمس في السجن .. غيم يقلّد سربا من الكائنات
هتافات شعب لمن يصعدون الى حذفهم باسمين
وخوف الطغاة من الاغنيات
على هده الارض ما يستحق الحياة
على هده الارض سيدة الارض
أم البدايات ... أم النهايات
كانت تسمى فلسطين .. صارت تسمى فلسطين
سيدتي .. أستحق لانك سيدتي
أسـتـحـق الـحـيـاة

We have on this earth what makes life worth living: April's hesitation, the aroma of breadat dawn, a woman's point of view about men, the works of Aeschylus, the beginningof love, grass on a stone, mothers living on a flute's sigh and the invaders' fear of memories.
We have on this earth what makes life worth living: the final days of September, a womankeeping her apricots ripe after forty, the hour of sunlight in prison, a cloud reflecting a swarmof creatures, the peoples' applause for those who face death with a smile, a tyrant's fear of songs.
We have on this earth what makes life worth living: on this earth, the Lady of Earth,mother of all beginnings and ends. She was called Palestine. Her name later became Palestine. My Lady, because you are my Lady, I deserve life.m

Thursday, 21 October 2010

Magic Andalouse ســحــر الآنــدلــســي קסם אנדלוסי ♪ The Israeli Andalus Orchestra الاركـســتــرا الانـدلـســيـة الاســرائـيـلـيـة

Album :
Magic Andalouse - Concert de Gala
Tribute To Sami El-Maghrebi
ســحــر الآنــدلــســي - حــفــلــة غــلا
تــكــريــم لــســامــي الــمــغـــــربــي
קסם אנדלוסי - קונצרט העשור
מחווה אל החזן סמי אלמג'ריבי
Magic Andalouse - Concert de Gala
Hommage à Sami El-Maghrebi
Artists :
Orchestre Andalou D'Israel
الاركـســتــرا الانـدلـســيـة الاســرائـيـلـيـة
התזמורת האנדלוסית הישראלית אמנים משתתפים
The Israeli Andalus Orchestra
Index :
Language : Instrumental - Hebrew - Arabic
Country :
Morocco - Israel (كانت تسمى فلسطين و اصبحت تسمى اسرائيل)
Melodies :
CD 01
[.01.] Touchia Modus Hidjaz - Soliste Sami El Moghrebi • [.02.] Chant Dans Le Modus Naawand -Omri Ma Nnsak-Soliste Sami El Mogribi • [.03.] Pieces Choisies Du Modus Koudam Eljdid Et Hidjaz Elmechrek Ya Ouahida - Soliste Rabbi Haim Louk • [.04.] Insaraff Koudam Maya - Chams El Assiya - Solistes Mike Karoutchi Sami Karoutchi • [.05.] Chansons Du Modus Zidan - Lmalayn Et Ayli Ya Ouadi - Solistes Mike Karoutchi Sami Karoutchi • [.06.] Touchia Dhil Pour Piano Et Orchestre - Piano Maurice El Mediouni • [.07.] Touchia Sahli • [.08.] Morceaux Du Modus Mizmoum - Ya Al Ma - Soliste Elia Mouyal • [.09.] Morceaux Du Modus Ramel Maya - Yavo Dod I - Soliste - Binyam Bouzaglo
CD 02
[.01.] Morceaux Du Modus Sahli - Hachikor + Barcelona - Soliste - Efraim Yegoudayov • [.02.] Morceaux Du Modus Sahli - Hachikor +Yom Leyabacha - Regev Ya Leali - Solistes - Meni Cohen, Chimone Illouz • [.03.] Chant En Modus Sahli - Nagni Vanassli - Soliste - Albert Bouhadna • [.04.] Touchia Istihlal • [.05.] Chant En Modus Mizmoum - Toualti Lajba - Soliste - Emile Zrihan • [.06.] Chant En Modus Sahli - Ahalel El - Soliste - Emile Zrihan • [.07.] Kassida Du Modus Irak - Ana Elkhouay - Soliste - Sami El Moghrebi • [.08.] Morceaux Du Modus Sahli - Soliste - Sami El Moghrebi • [.09.] Chant Dans Le Modus Naawand - Soliste Sami El Moghrebi
.
Download From Here. [299 Mo]
.
Thanksgiving & © to V.Savilova

New Generation דור ההמשך ♪ The Israeli Andalus Orchestra התזמורת האנדלוסית הישראלית אמנים משתתפים

Album :
New Generation דור ההמשך
Nouvelle Génération الــجــيــل الــجــديــد
Artists :
Orchestre Andalou D'Israel Avec la participation de: Eyal Moyal,Benyamin Bouzaglo & Yacov Meir Alkobi
الاركـســتــرا الانـدلـســيـة الاســرائـيـلـيـة عــرض: أيـال مــويــال، بـنــيــاميـن بــوزاكـلــو و يـعــقــوب أكــوبي
התזמורת האנדלוסית הישראלית אמנים משתתפים : אליה מויאל,בינמין בוזגלו ו בינמין בוזגלו
The Israeli Andalus Orchestra Featuring: Eyal Moyal,Benyamin Bouzaglo & Yacov Meir Alkobi
Index :
Language : Instrumental - Hebrew
Country :
Morocco - Israel(كانت تسمى فلسطين و اصبحت تسمى اسرائيل)
Melodies :
CD 01
[.01.] Yekara Mikar + Ani Achir Bezimra / Makam Zidan - Soliste Benyamin Bouzaglo • [.02.] Koh'av Tsedek + Yaalam / Makam Irak - Soliste Eyal Moyal 10:13 • [.03.] Mashiah' Malki / Kassida H'idjaz Mashraki - Soliste Yaacov Alkobi • [.04.] Yodou Leh'a Raiyonai + Yadh'a Tanih'i / Makam Sah'li - Soliste Yaacov Alkobi
CD 02
[.01.] La Moledet / Makam Naawand - Soliste Eyal Moyal • [.02.] Eftseh'a Pi + Yom Layabacha / Makam Mizmou - Soliste Benyamin Bouzaglo • [.03.] H'ashok Mishamaim + Yerushalaim / Nuba Isbihan - Soliste Yaacov Alkobi1 • [.04.] Yah'shov Libi / Makam Sika - Soliste Benyamin Bouzaglo • [.05.] Sissou Tsaalou + Makomh'a + Shaar Petah' / Makam Sika - Soliste Eyal Moyal
.
Download From Here. [196 Mo]
.
Thanksgiving & © to V.Savilova

Deseos أمــنــيات ♪ Mariem Hassan مـريــم مـنـت الـحـسـّـانAlbum :
Deseos أمــنــيات
Wishes
Artist :
Mariem Hassan مـريــم مـنـت الـحـسـّـان
Language : Arabic (Hassaniyya الحسّانية )
Index & Country :
مـريــم مـنـت الـحـسـّـان من رموز فن المقاومة في دولة تنعتها المملكة المغربية بجمهورية الوهم لكنها قررت مؤخرا منحها حكم ذاتي موسع على ان يليه استفتاء متنه الاستقلال او الانضمام ... صوتها يرهب و وميض لحلم سياسي, تقافي و ديني حتى ان المغرب تدخل مؤخرا لمنعها من احياء اول حفل لها في منطقة الشرق الاوسط بدولة الامارات العربية المتحدة, هل هو خوف (.......) من الاغنيات على حد قول درويش و كما جاء ايضا في بيان الاعتذار الدي قدمته ادارة المهرجان ام للامر اعتبارات اخرى, على اي فانا لا استبعد الامرين :) .. بالمناسبة صوتها يصدح في شوارع اسبانيا حيت مقر اللجوء و لا أحد يتذمر من هدا التصور حيث هناك صناعة القرار بحكم وعي نسبي للراي العام ... انا اعتبر مريم مواطنة مغربية بحكم القيم التي أأمن بها لا خوفا .. فسقوط المواطنة اخطر من سقوط الوطن و النضال من اجل قيم وكرامة و حقوق البشر المسلوبة عندك وعندنا آولى بغض النظر عن الوعاء .. نعم انا اتفق الى حد ما ان كرامة البشر انتهكت ومازالت لكن ما كان ينبغي ان يكون المخرج وترجيح كفة الوعي المزيف على الوعي الريادي
.
About Picure N' 03 :
الخيال و المتخيل في الدفاع عن الوحدة الثرابية .. نجعل الجدال بيننا ونجيش الاعلام الغير موضوعي حتى اتخيل ان الصحراء ستعود غدا وقد انتصرنا بينما مــريـم تقول وطني ستعود لك كرامتك مادمت الـراية في أيدي هؤلاء .. نتفاخر اننا قدمنا مشروع من اجل الحصول على مكاسب ظرفية بينما شعب باكمله يتحسر على خسارة ارض مليئة بالقيم تقول انا لن اعود اليك
.
More Pictures :
Booklet الــكــتــيــّــب Livret
Melodies :
[.01.] Mawal • [.02.] Magat milktna dulaa • [.03.] La tumchu anni • [.04.] Mutamaniyat • [.05.] El chouhada • [.06.] Shauda • [.07.] La intifada • [.08.] Sbar • [.09.] El arabi • [.10.] Kalat leili • [.11.] Tirka • [.12.] El Magil • [.13.] Jelefne bi salam • [.14.] Mawal
.
Download From Here. [134 Mo]
.

Wednesday, 20 October 2010

Kabbalah Music.The Hidden Spirituals مــوسـيــقــى قــبـــالــة.الــروح الــمــخــفــيـــة


Album :
Kabbalah . The Hidden Spirituals
مــوسـيــقــى قــبـــالــة . الــروح الــمــخــفــيـــة
Artists :
The East-West Ensemble فــرقــة الــشـــرق و الــغــرب
Index :
Language : Instrumental - Vocals - Hebrew
Country : Israel
(كانت تسمى فلسطين و اصبحت تسمى اسرائيل)
Melodies :
[.01.] El Mistater - God Hides • [.02.] Part 1: Azkir Hasdei Eil - I shall recite God's mercies - Pa • [.03.] Lecha Dodi - Come,my beloved • [.04.] Yedid Nefesh - Friend of my soul • [.05.] Aneni - Answer me • [.06.] Bnei Heichala - Sons of the place of Thorah • [.07.] Ya Ribon Olam - The Lord , Master of the Universe • [.08.] Kadus, Kadus - Holy, Holy • [.09.] Tzur Menati - Rock • [.10.] Part 1: Yeheme Levavi - My Heart Yearns - Part 2: Yismah Har • [.11.] Kaddish - Sanctification • [.12.] Bar Yohai
.
Download From Here. [133 Mo]
.
Thanksgiving & © to V.Savilova

Imaginary Ritual طــقــوس وهــمــيــة ♪ The East-West Ensemble فــرقــة الــشـــرق و الــغــرب


Album :
Imaginary Ritual طــقــوس وهــمــيــة
Artists :
The East-West Ensemble فــرقــة الــشـــرق و الــغــرب
Index :
Language : Instrumental - Vocals - Hebrew - Turkish - Arabic
Country : Israel
(كانت تسمى فلسطين و اصبحت تسمى اسرائيل)
Melodies :
[.01.] Bandari • [.02.] Legend Of The Bird & The Donkey • [.03.] Aziz Joon • [.04.] Imaginary Ritual In The Ethiopian-Persian Border • [.05.] Daud's Celebration • [.06.] Chautauqua (Homage To Ravel)
.
Download From Here. [114 Mo]
.
Thanksgiving & © to V.Savilova

Haifa חיפה حــيــفــا ♪ Nizar Radwan ניזאר רדואן نـــزار رضـــوان

Album :
Haifa
חיפה حــيــفــا
Artist :
Nizar Radwan
ניזאר רדואן نـــزار رضـــوان
Index :
Language : Instrumental
Country : Israel
(كانت تسمى فلسطين و اصبحت تسمى اسرائيل)
Melodies :
[.01.] Haifa • [.02.] Nissan (April) • [.03.] Oud Improvisation And Samai Hijaz Kar • [.04.] Zikrayat (Memories) • [.05.] Taqasim On Violin And Samai Farah Fazah • [.06.] Improvisation On Hal Asmarani Alloun (The Dark Coloured) • [.07.] Folklore Songs - Ya Loor (Addressing A Girl Named Loor), Ya Mayilah (Addressing A Dancer), Rahabani Brothers (Lebanon), Abn'a Saffi (Classmates), Suheil Radwan
.
Download From Here. [103 Mo]
.
Thanksgiving & © to V.Savilova

Monday, 18 October 2010

Anthology of Moroccan Music Vol.2 ♪ أنــطــولــوجــيــة الــمــوســيــقــى الــمــغــربــيــــة . الجزء التاني

Album :
Anthologie de la Musique Marocaine Vol.2
أنــطــولــوجــيــة الــمــوســيــقــى الــمــغــربــيــــة . الجزء التاني
Anthology of Moroccan Music Vol.2
Index :
Booklet الــكــتــيــّــب Livret
Language : Arabic - Instrumental
Country : Morocco
Melodies & Artists :
CD 01
Chants De Femmes - M'almat De Meknès
غــنــاء الــنــســاء - مــعــلــمــات مــكــنــاس
.
[.01.] Cherif al-hasania • [.02.] Chafi' al-'ibad • [.03.] Salat al-hadi • [.04.] Moulay Ismail • [.05.] Yahl Zaouia • [.06.] Mayat Chi'kh al-kamel • [.07.] Mayat Moulay Ismail • [.08.] Mayat Moulay Abdelkader • [.09.] Lbab Yal Bouwab
.
CD 02
Chants De Femmes - Wafae al-Asri
غــنــاء الــنــســاء - وفــاء الــعــســــري
.
[.01.] Salat Wal Salam • [.02.] Lalla l'russa • [.03.] Lailaha Illa Llah • [.04.] 'Ainin 'Lik Al-'aila • [.05.] Allah Yallah • [.06.] Hanniou Lalla • [.07.] Ma Nansa Habibi
.
CD 03
Chants De Femmes - Houariyyat
غــنــاء الــنــســاء - الــهــواريــات
.
[.01.] Moul Zaouia • [.02.] Dhif Allah • [.03.] Ouahia Mali • [.04.] Moul Zin • [.05.] Moul Atay • [.06.] Mali Yammali • [.07.] .Nnabi Lhabib .Rada • [.08.] Jina Lbladkoum • [.09.] Barrad l'chari • [.10.] Ach Had Lklam • [.11.] Noudi Jawbini Ya çinia
.
CD 04
Chants Des Jballa - Ahmed Guerfty
غــنــاء جــبـــالــة - أحــمــد الــكــرفــطــي
.
[.01.] Ayyou' & Rayla • [.02.] Salli 'la Mohamed • [.03.] Al Walf ç'ib • [.04.] Hobb Lghzal 'addabni • [.05.] Ta'ridha • [.06.] Bladi Ya Blad Chmal • [.07.] Alalla Yillali
.
CD 05
Chants Des Jballa - Ahl Srif
غــنــاء جــبـــالــة - أهــل ســريــف
.
[.01.] Gouali/Rayal • [.02.] Jinakoum • [.03.] Assayyid • [.04.] Attarine • [.05.] Ayyou' à La Ghayra • [.06.] çabbouhi • [.07.] Salhin • [.08.] Sidi Abdellah • [.09.] Hadra • [.10.] Gnaouia • [.11.] Musique de flute
.
CD 06
Ghrnati - Ahbab Cheikh Salah
الــطــرب الــغــرنــاطــي - أحــبــاب الــشــيــخ صــالــح
.
[.01.] Tawchiya Mazmoum.Ya Man Sakan • [.02.] Bakir • [.03.] Istikhbar • [.04.] Kadam Li Sa'di • [.05.] Faraqouni.Ya Moqabil Sabri.Ya Rouhi.Rit Al Qamar • [.06.] Inqilab Mawwal.Mahboubati • [.07.] Filqalbi • [.08.] Ghozaili.Qom Tara.Atani Zamani
.
CD 07
Ghrnati - al-Mawsaliyya
الــطــرب الــغــرنــاطــي - الــجــمــعــيــة الــمــوصــلــيــة
.
[.01.] Tawechya Ghrib • [.02.] Mçaddar • [.03.] Istikhbar • [.04.] Btayhi.Darj.Inçiraf.Makhlaç • [.05.] Tawchiyat Lkamal • [.06.] Youm Lakhmis • [.07.] Rachiq Al qad
.
Download From Here. [981 Mo]
.
Thanksgiving & © to Khalili.A

Thursday, 14 October 2010

Laughing With Angels يضحك مع الملائكة ♪ Toy Vivo Duo ثــنـائــي ثــوي فـيــفـو


Album :
Laughing With Angels يـضـحـك مـع الـمـلائـكــة
Artists :
Toy Vivo Duo ثــنـائــي ثــوي فـيــفـو
•» Avshalom Farjun – Qanun •» Avi Agababa – Darbukka, Riqq, Bendirs, Udu, Shakers, Bells •» Gershon Wiserfihrer – Ud (guest artist on "Por Manuel" & "Muwashah")
Index :
Language : Instrumental
Country : Israel
كـانــت تـســمى فــلــســطـين و اصبحت تسمى اسرائيل
Melodies :
[.01.] Por Manuel • [.02.] Suite For Deyzi • [.03.] Laughing With Angels • [.04.] Fountainhead • [.05.] Muwashah • [.06.] Down to Earth • [.07.] Black Seagull • [.08.] Canaan • [.09.] Tension and Intention • [.10.] Simple Love
.
Download From Here. [143 Mo]
.

Wednesday, 13 October 2010

Best Masterpieces of the Moroccan song ♪ روائــع مــن الاغــنــيـــة الــمــغــربــيــة . مــخــتــارات

Album :
Best Masterpieces of the Moroccan song
روائــع مــن الاغــنــيـــة الــمــغــربــيــة . مــخــتــارات
Index :
Booklet الــكــتــيـــّــب Livret
Language : Arabic - Instrumental
Country : Morocco
Melodies & Artists :
[.01.] Layali al-andalus » Unknown Ensemble • [.02.] Qissat al-achwa'aq » Mohamed Elhayani • [.03.] Muwashah Ya leil Toul » Mohamed Idrissi • [.04.] Ya Nasini Fi Mudah » Taher Jimmy • [.05.] Aita Cha'abiya » Latifa Amal • [.06.] Al-talib » Haj Bel'hid • [.07.] Doumou'a al-kyya » Naima Samih • [.08.] Chun li Skh'aque » Latifa Ra'afat
.
Download From Here. [164 Mo]
.
Thanksgiving & © to Khalili.A

Masterpieces of the Moroccan song ♪ روائــع مــن الاغــنــيـــة الــمــغــربــيــة الـخــالــدة


Album :
Masterpieces of the Moroccan song
روائــع مــن الاغــنــيـــة الــمــغــربــيــة الــخــالــدة
Chefs-d'œuvre de la chanson marocaine
Obras Maestras de la canción marroquí
יצירות המופת של שיר מרוקאי
Index :
Booklet الــكــتــيـــّــب Livret
Language : Arabic - Instrumental
Country : Morocco
Melodies & Artists :
CD 01
CD 02
CD 03
CD 04
CD 05
CD 06
CD 07
CD 08

.

Download From Here. [724 Mo]

.
Thanksgiving & © to Khalili.A

Chants Sacrés kurdes الاغــانـي الـكــرديـــة الــمقــدســة ♪ Ensemble Razbar فــرقــة رازبــارAlbum :
Chants Sacrés kurdes الاغــانـي الـكــرديـــة الــمقــدســة
Artists :
Ensemble Razbar فــرقــة رازبــار
Index :
More pictures of the band المزيد من صور الفرقة
Language : Soranî
Country : Iran
Melodies :
[.01.] Sheykh Amiri • [.02.] Hey Dawed • [.03.] Ali Ali Man • [.04.] Tanbur Solo • [.05.] To Ey Djât-E Shirin Zabân • [.06.] Be Mowlâye • [.07.] Qatâr • [.08.] Amâno Dakhil Pir-E Shart • [.09.] Hey Vayyâr • [.10.] Pièce Au Kamantcheh et Au Daf • [.11.] Mowlâm Khosh Hâti • [.12.] Pièce Au Kamantcheh et Au Daf
.
Download From Here. [161 Mo]
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...