the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Thursday, 28 October 2010

Kurdish Music from Iran * Mystical odes and Secular Music الــمــوســيــقــى الــكـرديــة مــن إيــران ♪ قــصـائـد صـوفــيـة والموسيقى الــدنـيـويـة


Album :
Musique Kurde d’Iran * Odes Mystiques et Musique Profane
الــمـــوســيــقــى الــكــرديــة مــن إيـــران * قــصــائــد صــوفــيـــة والموسيقى الــدنـيــويــة
Kurdish Music from Iran * Mystical Odes and Secular Music
Artist :
Ali Akbar Moradi عــلــي أكــبــر مــرادي
•» Ali Akbar Moradi, chant et luth tanbûr / vocals and lute tanbûr •» Abbas Bakhtiari, tambours/drums daf & tombak •» Kouroch Moradi, tambours/drums daf & tombak
Index :
Booklet الــكــتــيــــّــب Livret
Video & Images : NEW
Language : Soranî - Instrumental
Country : Iran
Melodies :
ODES MYSTIQUES / MYSTICAL ODES
[.01.] Maqâm-e Sahari & maqâm-e Sheykh-Amiri • [.02.] Hey Yâr • [.03.] Nâleh yé del & samâh-e parvâneh • [.04.] Sargashté-yé kou-yé dowlat • [.05.] Avâz-e Souz • [.06.] Samâh-e rahâ’i • [.07.] Entézâr • [.08.] Avâz • [.09.] Be sou-yé ou
MUSIQUE PROFANE / SECULAR MUSIC
[.10.] Maqâm-e tarez • [.11.] Nassim-e Ohrâmân • [.12.] Rowyâ • [.13.] Sarv-e nâz • [.14.] Samâh-e sâzhâ • [.15.] Shetâb-e didâr
.
Download From Here. [133 Mo]
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...