the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Tuesday, 26 October 2010

Batuco de l'île de Santiago.Batucadeiras de Rincon ♪ بــاثــيــكــو من جــزيــرة ســانـتــيــاغــو .. بــاتــيــكــديــراس مــن ريــنــكــنAlbum :
Batuco from Santiago Island.Batucadeiras de Rincon
بــاثــيــكــو من جــزيــرة ســانـتــيــاغــو .. بــاتــيــكــديــراس مــن ريــنــكــن
Batuco de l'île de Santiago.Batucadeiras de Rincon
Artists :
Les Femmes(Batucadeiras) de Rincon
Women (Batucadeiras) of Rincon
نــســـوة (بــاتــيــكــديــراس) مــن ريــنـــكـن
••» Solistes :
•» Onilda Tavares (responsable du groupe) •» Maria Semedo Mascarenhas •» Alcinda Fidalgo Gonçalves
•• » Choeur :
•» Ana Maria Moreira Pereira •» Domingas Tavares Moreira •» Maria da Luz de Horta •» Maria de Fatima Lopes Gomes •» Maria Tereza Dias Varela •» Alfredo Gonçalves •» Pedro Gonçalves
Index :
Booklet الــكــتــيــّتب Livret
Video & Images : NEW
Note :
Chaque semaine après le marché d’Assomada, dans l’île de Santiago au Cap-Vert, des femmes de pêcheurs se retrouvent pour chanter et danser en s’accompagnant en rythme sur les mandunga, de petits oreillers de chiffons. Des chants qui parlent de la vie quotidienne de ces femmes souvent abandonnées par leurs hommes et qu’elles couvrent de leur mépris et de leurs sarcasmes. La notice comprend une traduction intégrale des textes qui permettra à l’auditeur d’apprécier le style cru et bon enfant de ces merveilleuses poétesses.
Each week, in the Santiago Island of Cape Verde, there is something to look forward to after the market of Assomada : fishermen's wives meet up to sing and dance, accompanied rhythmically on the mandunga, small pillows made of rags. These songs evoke images from the daily life of these women, often deserted by their men, and shower the latter with their scorn and sarcasm. The accompanying leaflet contains a full translation of the texts, which will enable the listener to appreciate the raw and good-natured style of these marvellous poetesses.
Language : Crioulo (Creole)
Country : The Republic of Cape Verde جمهورية الرأس الأخضر
Melodies :
[.01.] Mokeru mufinu • [.02.] N’ta trabu di nha nomi • [.03.] Droga • [.04.] Pai di nha mininu • [.05.] Jinibeba Pontai Cruz • [.06.] Nos tudu nu ta mori • [.07.] Batuku, tradison di terra • [.08.] Finason • [.09.] Nu manda tchomadu • [.10.] Dificuidade d'omi • [.11.] Pari ku mufinu • [.12.] Bu tomam nha marido • [.13.] Minina • [.14.] Sabid
.
Download From Here. [135 Mo]
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...