.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Monday, 18 July 2011

My Story حــكايــــتــي ♪ Esma Redzepova أســمـا رودزبــــوفــا


Album :
My Story حــكايــــتــي
Mon Histoire

Artist :
Esma Redzepova أســمـا رودزبــــوفــا

Index :
http://www.esma.com.mk/
http://www.thierrytitirobin.com/
Booklet الــكــتــيـــب Livret

Language : Macedonian and Romany

Country : Macedonia - France

Melodies :
Disc: 1
[.01.] Zosto Si Me Majko Rodila (Oh' Mother Why Was I Born) • [.02.] Zapej Makedonijo (Macedonia Sings) • [.03.] Svadba Makedonska (Macedonian Wedding) • [.04.] Blagunjo Dejce • [.05.] Kazi, Kazi Libe Stano • [.06.] Grade Moj (My Town) • [.07.] Bolna Lezam • [.08.] Duvni Mi Vetre Povardardaree • [.09.] Kalesh Ando • [.10.] Dejgidi Sine Stojane • [.11.] Nema Fadje • [.12.] Kazi Slavke, Kazi Oerko
Disc: 2
[.01.] Hajri Ma Te Dike • [.02.] Esma Kiri Gili • [.03.] Ma Ker Tu (Don't Do That) • [.04.] Bashal Seljadin (Play Seljadin) • [.05.] Mojlo Chindilo • [.06.] Hena Mike Mejro Pravu Dar • [.07.] Esma Coce • [.08.] Romano Horo • [.09.] Chaje Shukarije • [.10.] Ciganka Je Malena • [.11.] Ah, Devla (God) • [.12.] Ibrahim
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [178 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...