.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Monday, 27 June 2011

Arabo-andalou, Malhoun مـقـطـوعـات أنـدلـسـية، مـلـحـون ♪ Touria Hadraoui Et Simon Nabatov ســيــمــون نـبــاثـــوف و ثــريــا الــحــضــراوي

Album :
Arabo-andalou, Malhoun مـقـطـوعـات أنـدلـسـية، مـلـحـون
Concert Live à Bordeaux ســهـرة حــيــة فـي بــوردو

Artists :
Touria Hadraoui Et Simon Nabatov
ســيــمــون نـبــاثـــوف و ثــريــا الــحــضــراوي

•»Touria Hadraoui: Voice •» Simon Nabatov: Piano

Index :
http://www.nabatov.com/
http://fr-fr.facebook.com/people/Touria-Hadraoui/612297683

Language : Instrumental - Arabic

Country : Morocco - Russia

Melodies :
[.01.] Foutintou • [.02.] Lailoun Ajib • [.03.] Ya Sana • [.04.] Shamsou al achi • [.05.] Bouchra Lana • [.06.] Fatma
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [108 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...