the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Sunday, 11 April 2010

Divine Rites الــشــعــائــر الإلــهــيـــة ♪ Vox, Featuring Fadia El Hage فــوكس، عــرض فــاديـــة طــنــب الــحــاج


Album :
Divine Rites الــشــعــائــر الإلــهــيـــة

Artists :
Vox, Featuring Fadia El Hage
فــوكس، عــرض فــاديـــة طــنــب الــحــاج


Index :
http://www.sarband.de/Artistpages/Fadia.html
http://www.facebook.com/people/Fadia-Tomb-El-Hage/635255369
http://www.worldofsarband.com/

Language : Arabic - Instrumental ...

Country : Lebanon ...

Melodies :
[.01.] Holy Sepulchre
[.02.] The Dove
[.03.] Maria
[.04.] Crucifixion
[.05.] Kyrie Eleyson
[.06.] Holy
[.07.] Resurrection
[.08.] Moses
[.09.] Annunciation
[.10.] Alleluja
.

Download From Here. [124 Mo]

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...