the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Thursday, 5 June 2008

Hamlet هــــــــاملــت ♪ East West Orchestra اركسترا شرق غرب


Album : Hamlet هــــــــاملــت
{William Shakespeare ولــيام شكســبــيــر }


Artists : East West Orchestra اركسترا شرق غرب
.
Http://www.hamlet.ba/

Melodies :
"01" - What Art Thou That Usurp'st This Time Of Night
"02" - Age And Body Of Time
"03" - She's Conjunctive To My Life
"04" - Hamlet
"05" - Mahur Kar
"06" - Brother And Sister
"07" - Fantasy Of Passion
"08" - Rast Beste
"09" - I Know My Course
"10" - Remember Me
"11" - They Go To The Graves Like Beds
.

Download From Here

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...