.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Wednesday, 12 December 2012

Shadows of the Sun . تـفـيــؤ ظــل الـشـمـس . سـایـه هـای خــورشـیــد ♪ Ahmad Pejman احــمــد پــژمـان


Album :
Shadows of the Sun تـفـيــؤ ظــل الـشـمـس
سـایـه هـای خــورشـیــد

Artist :
Ahmad Pejman احــمــد پــژمـان

Index :
http://www.ahmadpejman.com/

Note :
One morning, soon after my daughter was born, I woke up with a simple melody in mind unlike any style i had written before. I decided to develop the idea into a collection of simple melodies for an album that was merely a creation of my subconscious and not composed for a particular project or a specific genre of music. The result is Shadows of the Sun which embraces the simple pleasures of life, beauty and optimism         
یک روز صبح پس از تولد دخترم, بیدار شدم و یک ملودی ساده به ذهنم آمد که به باقی نوشته هایم شباهتی نداشت. تصمیم گرفتم تا آن را توسعه و به مجموعه ای تبدیل کنم که بیشتر زائیده ناخودآگاهم بود تا آهنگسازی به شیوه معمول. نتیجه آن, سایه های خورشید است که بیانگر لذت نهفته در زندگی, زیبایی و امید است

Genre : World, Classical

Language : Instrumental - Vocal

Country : Iran

Melodies :
[.01.] Dawn • [.02.] Riverbank • [.03.] Carefree • [.04.] Shadows Of The Sun • [.05.] Impression • [.06.] Spellbound • [.07.] Journey • [.08.] Wanderer
.
╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [101 Mo]
╚══╝
.
‹ N/L : 1145 ›
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...