.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Tuesday, 22 May 2012

The Rough Guide To Fado دلـيـل مـوسـيــقى الـفـادو ♪ Various Artists

Album :
The Rough Guide To Fado دلـيـل مـوسـيــقى الـفـادو
(Second Edition الجزء التاني)

Index :
http://en.wikipedia.org/wiki/Fado
http://www.fado.com/
http://www.cristinabranco.com/

Genre : World, Fado

Language : Portuguese - Vocal - Instrumental

Country : Portugal

Artists & Melodies :
CD 01:
[.01.] Duarte •» Misterios De Lisboa • [.02.] Marco Rodrigues •» Acho Inuteis As Palavras • [.03.] Mariza •» Que Deus Me Perdone • [.04.] Carminho •» Escrevi Teu Nome No Vento • [.05.] Ricardo Parreira •» Meditando • [.06.] Pedro Galveias •» Eu Quero • [.07.] Ana Moura •» Sou do Fado Sou Fadista • [.08.] Ricardo Parreira •» Vira De Frielas • [.09.] Marco Oliveira •» Lisboa Sera Assim • [.10.] Jose Manuel barreto •» Ai Margarida • [.11.] Joana Amendoeira •» O Nome Que Tu Me Davas • [.12.] Vania Duarte feat. Celeste Rodrigues •» Lenda Das Algas • [.13.] Pedro Moutinho •» Palavras Minhas • [.14.] Ricardo Ribeiro •» Barro Divino • [.15.] Helder Moutinho •» Que Fado E Este Que Trago • [.16.] Celeste Rodrigues •» Meus Olhos (Fado Menor do Porto)
CD 02: Bonus Album by •» Cristina Branco
[.01.] Fado Perdicao • [.02.] Abandono • [.03.] As Certezas do Meu Mais Brilhante Amor • [.04.] Saudade • [.05.] Magoa • [.06.] Fim • [.07.] Canto Ainda Por Alguem • [.08.] Lirios • [.09.] Ha Palavras Que Nos Beijam • [.10.] Quisera Lavar o Pensamento • [.11.] Murmurios • [.12.] Fado das Sedes • [.13.] Arc Antiga • [.14.] Pombas Brancas
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [222 Mo]
╚══╝

.
‹ N/L : 904 ›
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...