.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Friday, 3 February 2012

Azahares y Rosas الـزّهــر و الــورد ♪ Said Belcadi Ensemble فــرقـة سـعــيـد بـلـقـاضــي


Album :
Azahares y Rosas الـزّهــر و الــورد
Orange Bossom and Roses
Núba al-Isbihan نوبة أصفهان

Artists :
Said Belcadi Ensemble فــرقـة سـعــيـد بـلـقـاضــي
•» Said Belcadi Ensemble; Said Belcadi: Canto, laúd Abdel Ouahid Senhaji, nay Ahmed Al Gazi, rabab y darbuka
•» Featuring; Eduardo Paniagua, darbuka

Index :
Booklet الــكــتــيـــب Livret
https://www.facebook.com/profile.php?id=1601875440
https://www.facebook.com/eduardopaniaguamusicaantigua

Language : Instrumental - Vocal - Arabic

Country : Spain - Morocco

Melodies :
[.01.] Azahares y rosas • [.02.] Mi razón prisionera • [.03.] Lirios y jazmines • [.04.] He visto la mejilla derecha • [.05.] El final del plazo • [.06.] Pôr aquel que te creó • [.07.] Me atrapó el amor • [.08.] Que injusta es la ausencia • [.09.] Te amé sin igual • [.10.] Prodigio de belleza • [.11.] Por dios, adorno de los pequeños • [.12.] Las flechas estan puestas en el aire • [.13.] Mientras yo ocultaba el amor • [.14.] Amado mio, me consumo • [.15.] Verlo con tus ojos • [.16.] Amo a los virtuosos • [.17.] De vosotros aprendi el amor • [.18.] Adórnate, amor • [.19.] Me han sorprendido las lágrimas • [.20.] La pasión oculta • [.21.] Has alcanzado la via del amor • [.22.] Ojalá que gracias a mi poesía • [.23.] Fascinación por tus ojos • [.24.] Paraíso de la eternidad • [.25.] Me torturó durante años • [.26.] Un amante afligido • [.27.] Alivio de la pena • [.28.] Que gacela cayó sobre el león • [.29.] Conté mi historia al juez del amor
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [153 Mo]
╚══╝

.
‹ N/L : 751 ›
.
Conté mi historia al juez del amor شكوت لقاضي الهوى
.
شكوت لقاضي الهوى قصتي .. يكاد الرضيع لها أن يشيب ... بحب الذي قد سبى مهجتي .. وصد فأوقد نار اللهيب ... فقلت أجبني على دعوتي .. فقال تصبر تفز عن قريب ... لعلك تظفر يا ذا الفتى .. وتبلغ مناك مع ذا الحبيب ... تدلل له باحتقار وقل .. ألا فاشفقوا بالعشيق الكئيب
-
Conté mi triste historia al juez del amor,un relato que haría encanecer a un miño de pecho. Por el amor de quien ha hecho prisionero a mi corasón,y se ha mostrado después esquivo,se encendió un fugo llmenate.dije: "Responde a mi pregunta".Me dijo: "Ten paciencia y pronto obtendras éxito.Quizà triunfes,oh joven,sobre ese a quien amas.Tràtale con desdén y dit: "Comadeceos de un amante afligido".
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...