.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Thursday, 1 September 2011

Candomblé كــنــدومــبــلي ♪ Les Eaux d'Oxala - Afro-brésilienne Rituel


Album :
Candomblé كــنــدومــبــلي
Les Eaux d'Oxala - Afro-brésilienne Rituel
مــيــاه الاوكــســالــى - الــطــقــوس الــبــرازيــلـيـة الافــريـقــيــة

Artists :
Various Candomblé مــجـمـوعـة من الـكـنــدومـبــلـي

Index :
http://en.wikipedia.org/wiki/Candomblé
http://en.wikipedia.org/wiki/Obatala

Language : Instrumental - Others

Country : Brasil

Melodies :
[.01.] Avanihha/Vassi D'Ogun • [.02.] Vassi D'Ogun • [.03.] Agere D Oxossi • [.04.] Jinka/Vassi D'Obaluaye • [.05.] Awo D'Ossain • [.06.] Ijexa de Logun-Ede/Lansan/Oxun • [.07.] Avaninha D'Obaluaye • [.08.] Aluja de Xango Aira • [.09.] Ijexa D' Oxala/Ijexa D'Oxaguian • [.10.] Ijexa D'Oxala • [.11.] Ijexa D'Oxala • [.12.] Age/Jinka D'Yemanja • [.13.] Vassi D'Iansan • [.14.] Jinka D'Yemanhja • [.15.] Junka D'Yemanja • [.16.] Jinka/Vassi D'Yemanja • [.17.] Igbi D'Oxala
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [149 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...