.

the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Tuesday, 18 January 2011

Harpes du Venezuela Vol.II قــيــثــار فــنــزويـــلا الجزء التاني ♪ Arpa Tuyera Et Buche قـيــثــارة أربــا ثـيــورا و بــيــوش


Album :
Harpes du Venezuela Vol.II
Arpa Tuyera Et Buche
Chants et Musique des États de Miranda et Aragua
قــيــثــار فــنــزويـــلا الجزء التاني
قـيــثــارة أربــا ثـيــورا و بــيــوش
الأغــانــي والــموســيــقـــى من ولايــة مــيرانــدا وأراغــوا
Harps from Venezuela Vol.II
Arpa Tuyera And Buche
Songs and Music from the States of Miranda and Aragua
Artists :
Arturo García, Panchito Prim, Alfredo Sanchez, and/Et Luis Tovar
ارتــورو غــارســيــا، بــانــشــيــتــو اولــيــة، ألــفــريــدو ســانــشــيــز، لــويــس وتــوفـــار
•» Arturo García, harpe / harp •» Panchito Prim, chant et maracas / singing and maracas •» Alfredo Sanchez, harpe / harp •» Luis Tovar, chant et maracas / vocals and maracas
Index :
Booklet الــكــتــيـــب Livret
Language : Instrumental - Spanish
Country : Venezuela
Melodies :
[.01.] Arturo Garcia (& Panchito Prim) - Pajarillo I • [.02.] Arturo Garcia (& Panchito Prim) - La Canasta • [.03.] Arturo Garcia (& Panchito Prim) - No te aflijes Venezuela • [.04.] Arturo Garcia (& Panchito Prim) - Fandanguillo • [.05.] Arturo Garcia (& Panchito Prim) - Un par de fuertes prestados • [.06.] Arturo Garcia (& Panchito Prim) - Los Pavitos • [.07.] Arturo Garcia (& Panchito Prim) - Pajarillo II • [.08.] Arturo Garcia (& Panchito Prim) - Revuelta completa • [.09.] Tres pasajes (& Luis Tovar) - pasaje • [.10.] Alfredo Sanchez (& Luis Tovar) - Flores araguenas • [.11.] Alfredo Sanchez (& Luis Tovar) - Con pasion • [.12.] Alfredo Sanchez (& Luis Tovar) - Golpe nuevo • [.13.] Alfredo Sanchez (& Luis Tovar) - El borrachito • [.14.] Alfredo Sanchez (& Luis Tovar) - La Negra • [.15.] Alfredo Sanchez (& Luis Tovar) - Puno de flores - Suite centrale
.

╔══╗
♪♪
║██║
║♪♪║♥ ♪ Download From Here. [168 Mo]
╚══╝

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...