the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Monday, 29 March 2010

Terra Nostra تــيـــرا نـــوســتــــرا ♪ Savina Yannatou & Primavera En Salonico ســفــيــنــآ يــنـّـاثــو بــرفــقــة بـريــمافـيــرا أون سلونيكو
Album :

Terra Nostra تــيـــرا نـــوســتــــراArtists :

Savina Yannatou & Primavera En Salonico

ســفــيــنــآ يــنـّـاثــو بــرفــقــة بـريــمافـيــرا أون ســلــونــيــكــو

• Savina Yannatou (Vocals) • Lamia Bedioui (Vocals) - 5,8,13,15,17 • Lefteris Ahgouridakis (Percussion) • Yannis Alexandridis (Oud, Guitar and Tamboura) • Kostas Vomvolos (Violin) • Kyriakos Gouventas (Nay) • Michalis Siganidis (Double Bass) • Antonis Maratos (Percussion) • Tassos Misrylis (Cello)Index :

http://www.savinayannatou.com/

http://www.lamiabedioui.com/Country : GreeceLanguage : Arabic - Instrumental - French - English - Greek ...Melodies :

[.01.] With The Moon I'm Walking (Traditional)

[.02.] Ivan Nadonka Dumashe (Traditional)

[.03.] A Fairy's Love Song (Traditional)

[.04.] Ballo Sardo (Traditional)

[.05.] Yiallah Tnem Rima (Irhaw Rahabani)

[.06.] El Barquero (Traditional)

[.07.] No Seas Capritchioza (Stavros Pandelides)

[.08.] Chant Des Belles Meres (Traditional)

[.09.] Schubho Lhaw Qolo (Traditional)

[.10.] I've Told You And I Say Again (Traditional)

[.11.] Tres Hermanicas Eran (Traditional)

[.12.] Los Bilbilicos (Traditional)

[.13.] Hey Het (Traditional)

[.14.] Ah Mon Die (Lola Martin)

[.15.] Close Your Eyelids And See (Mikhail Nouayha)

[.16.] Adieu Paure Carnavas (Traditional)

[.17.] Wa Habibi (Traditional)

[.18.] Madonna De La Grazia (Anonymus)

[.19.] Kadife (Traditional)

[.20.] Jaco (Traditional)

.Download From Here. [169 Mo].
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...