the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Thursday, 11 December 2008

Tooting Broadway التزمير على نطاق واسع ♪ Issa Hassan عيسى حسن


Album :
Tooting Broadway التزمير على نطاق واسع

Artist :
Issa Hassan عيسى حسن
Issa Hassan (bouzouk, saz); Haroun Teboul (ney); Elie Maalouf (piano); Emek Evci (contrabass); Adel Shams-El-Din (darbouka, bendir rik).

Index :
http://www.issahassan.com/

Language : Instrumental

Country : Lebanon/Turkey

Melodies :
[.01.] Kurdo
[.02.] Le Nomade Rageur
[.03.] Outside
[.04.] Intime
[.05.] Tooting Broadway
[.06.] Caresses
[.07.] Vertige
[.08.] Astuce
[.09.] Retour Aux Sources
.

Download From Here. [50.7 Mo]

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...