the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Monday, 22 September 2008

Mystic صـــوفـــي ♪ Abed Azrié عـــابـــد عـــزريــــــة


Album :
Mystic صـــوفـــي
D'aprés des Poèmes Soufis du IXe au XIIIe Siècle
قــصــائــد صــوفــيـــة مــغــنـّــاة مــا بـيـن الـقـرنيـن الــتــاســع والــثـالــث عــشــر
According to Sufis Poems of the Ninth year to Thirteenth Century

Artist :
Abed Azrié ▼ عـــابـــد عـــزريــــــة
Abed Azrié : Musique et Chant,
Oud : Khaled Aljaramani,
Violon oriental : Sameh Catalan,
Accordéon : Francis Jauvain
Contrebasse : Olivier Moret,
Percussion : Youssef Hbeich,
Récitant : Alain Rais

Index :
http://www.doumtak.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hallaj
http://www.khamush.com/sufism/hallaj.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Arabi
http://www.ibnarabisociety.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sohrawardi
http://www.poetry-chaikhana.com/A/AlAdawiyyaRa/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shibli_Nomani
http://www.poetry-chaikhana.com/N/NiffarianNif/index.htm

Language : Arabic الــعــربـيــة

Country : Syria ســوريــا

Melodies :
[.01.] Je Suis Celui que J'aime/I am the one I love
Al-Hallaj
[.02.] Perplexité/Perplexity
Ibn Arabi
[.03.] Mourir D'amour/To die of love
Al-Hallaj
[.04.] Nostalgie/Longing
Sohrawardi
[.05.] Croyance/Belief
Ibn Arabi
[.06.] Amour Divin/Divine Love
Rabiah Al-Adawiyyah
[.07.] Cantique De L'amour/Canticle of love
Ibn Al-Fared
[.08.] Souffle De La Brise/Murmur of the breeze
Al-Hallaj
[.09.] Epitre De L'aimé/Epistle of the beloved
Ibn Arabi
[.10.] Eloignement/Remoteness
Al-Hallaj
[.11.] Etreinte/Embrace
Ibn Arabi
[.12.] Ivresse/Drunkenness
Shibli
[.13.] Proximité/Nearness
Niffari
[.14.] Passion/Passion
Ibn Al-Fared
.

Download From Here. [89.7 Mo]

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...