the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Sunday, 29 June 2008

Mouneïssa مــــونـــّيــّـــســا ♪ Rokia Traoré رقـــيـّــة ثـــراوري


Album : Mouneïssa مــــونـــّيــّـــســا
Artist : Rokia Traoré رقـــيـّــة ثـــراوري
-

Country : Mali مـــالـــــي
Melodies :
(1). Laidu
(2). Mouneïssa
(3). Finini
(4). Dianguina
(5). Sabali
(6). Tchiwara
(7). Fatalité
(8). Sakanto
(9). Sé
.
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...