the NAKBA ... الـنـكـبــَـة حـق يـآبــى الـنـسـيــَـان

Friday, 11 April 2008

Suerte النصيب + Lapis Lazuli لازوري ♪ Abed Azrié عابد عزرية


Album : Lapis Lazuli لازورد

Artist : Abed Azrié عابد عزرية

Country : Syria - سوريا

Melodies :
(1). Fou de Layla (Mad for Laila)
Qays
(2). Eau et Vent (Water and Wind)
Omar Khayyam
(3). Croyance (Belief)
Ibn Arabi
(4). Errance (Wandering)
Tarafa
(5). Temps (Time)
Adonis
(6). Fievre (Fever)
Al Moutanabbi
(7). Adviendra (Come to Pass)
Ounsi Al Hage
(8). Pareil a l'Eau (Like Water)
Al Maa'arri
(9). Etre (Being)
Abdelkader Al Djzairi
(10). Aveu (The Avowal)
Andalou
.

Download From Here

.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Album : Suerte النصيب

Artists : Abed Azrié and Pedro Aledo
.
Abed Azrie ( Vocals ),
Adel Shams ( Percussion ),
Benoit Urbain ( Keyboards, Synthesizer ),
Pedro Aledo ( Vocals ),
Sameh Catalan ( Violin ).

Country : Syria-Egypt-France-سوريا-فرنسا-مصر

Melodies :
(01) - Suerte
(02) - Entre esperanza y deseo
(03) - Entre tus manos
(04) - Vida y muerte
(05) - Dano y alivio
(06) - Sabio amigo
(07) - Belleza
(08) - Gacela
(09) - Grabado
(10) - Luna
(11) - Sol de suerte
.

Download From Here

.
-
♪♪ . http://www.pedroaledo.com/
♪♪ . http://en.wikipedia.org/wiki/Abed_Azrie
-
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...